a photo

In het linker menu hiernaast vindt u alle nieuwsberichten over de zomerschool.

Laatste nieuws:

6 juli 2021

Nu de coronamaatregelen versoepelen heeft het bestuur kunnen besluiten om een aangepast programma op te stellen. Van 17 augustus tot en met 9 september zijn er weer diverse activiteiten waaronder, 3 bustochten, een fietstocht, midgetgolfen, jeu de boulen, een BBQ en een workshop Bodymind Fit. Inmiddlel liggen de programma's bij o.a. de bibliotheken en VVV in Almere.


30 april 2020

Als bestuur hebben wij met pijn in ons hart de knoop doorgehakt om alle bijeenkomsten en activiteiten van de Zomerschool te cancelen en wel om de volgende redenen:

- onze doelgroep is een zeer kwetsbare groep met veelal reeds aandoeningen als hypertensie, diabetes, CARA, etc.

- het is nog erg onzeker wat het overheidsbeleid na 1 juni gaat worden

- de 'anderhalve-meter' norm zal in veel gevallen voor ons nauwelijks haalbaar zijn

- wij krijgen van senioren signalen dat zij vooralsnog erg huiverig blijven om in contact met anderen te komen

- door ons besluit creëren we in ieder geval duidelijkheid voor onze potentiële deelnemers.

Mochten zich onverhoopt nog onverwachte ontwikkelingen voordoen die nog van invloed kunnen zijn op onze programmering dan laten wij dat via de website en FB weten.

Voor dit moment wensen wij iedereen veel sterkte bij het opvolgen van alle maatregelen. En vooral met het moeten missen van diverse gezellige ontmoetingen met leeftijdsgenoten en bekenden.

18 mei 2019

Inmiddels zijn de programmaboekjes gereed en worden de komende dagen verspreid over de diverse locaties in Almere. O.a. komen ze te liggen bij de bibliotheken, de VVV, de diverse buurtcentra van de Schoor, op onze eigen website onder 'Programma', de Concertmeester, de 2 gezondheidscentra in Muziekwijk, e.d. Bovendien krijgen leden van de KBO en PCOB een exemplaar gevoegd bij het eerstvolgende Ledenmagazine en Nieuwsbrief.

Mocht u via de mail een programmaboekje willen hebben? Mail dan naar zomerschoolvoorsenioren@gmail.com of kijk op de website.

Actualiteiten worden ook vermeld op Facebook: zomerschool voor senioren almere

Samen naar de Zomerschool

Uiteraard zien we graag dat u ook anderen uitnodigt deel te nemen aan de activiteiten van de Zomerschool: buren, vrienden, familieleden mits die 50 jaar of ouder zijn.
Extra programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn eventueel op te vragen via zomerschoolvoorsenioren@gmail.com of tel. 06 231 88 610.

Deelname aan de Zomerschool een mooi cadeau!

Bij de ZvS zijn cadeaubonnen à € 10,- verkrijgbaar!! Hiermee kan deelname aan één of meerdere activiteiten geheel of gedeeltelijk worden betaald. Het bestuur informeert u graag hierover.