a photo

Bestuursamenstelling 2017

Ingeborg Korte, voorzitter (KBO)

vacature, secretaris

Co van de Broek, penningmeester (PCOB)

Martha Schneiders, lid (KBO)

Mariëtte Alberda, ondersteunend lid (De Schoor)

Truus Schild, lid (PCOB)

 

Secretariaat: Leonard Bernsteinstraat 1, 1311 KP (tijdelijk)

Bankrekening: NL10 INGB 00 04 90 79 43 t.n.v. Zomerschool voor Senioren Almere

Bereikbaar via: zomerschoolvoorsenioren@gmail.com of tel. 06 231 88 610